Ekspertni ultrazvuk u trudnoći

Nazad

Ekspertni ultrazvuk u trudnoći, koji se radi između 22-24 nedelje predstavlja nezamenljiv pregled u kome lekar stiče kompletan uvid u razvoj bebe i njenih organa, a buduća mama ima priliku da se upozna sa svojom bebom, na do sada neviđen način...

Ekspertni ultrazvuk u trudnoći se radi od 22-24 nedelje trudnoće. Ekspertni ultrazvuk izvodi lekar sa naročitim iskustvom u ovoj oblasti ginekologije i akušerstva.

Tehnologija na kojoj se izvodi ovaj pregled omogućava lekaru da pregleda sve organe Vaše bebe i omogućava da se analiziraju i drugi parametri koji su bitni elementi trudnoće, kao što su ukupan rast i napredak bebe, količina plodove vode, izgled pupčanika i posteljice kao i mnogi drugi.

Što se tiče detaljnog pregleda bebe, on se izvodi po tačno utvrđenom redosledu i pregledaju se glavica i mozak, lice, kičma trbuh i organi u trbuhu. Ekstremiteti, kao i grudni koš sa naročitim osvrtom na srce i krvotok, što je poznato kao fetalna ehokardiografija.

Lekar u toku pregleda sačinjava veći broj slika koji su bitni radi daljeg praćenja napretka bebe.

 

Zašto je ovaj pregled bitan?

Ovaj pregled je od izuzetne važnosti, i radi se kod svake trudnice. Naime, iako se u prvom trimestru uradi double test ili neka invazivna dijagnostika poput biopsije horionskih čupica ili amniocenteze, ove analize nam govore o ukupnom broju hromozoma i njima se isključuju hromozomopatije poput Daunovog, Edvardsovog i Patauovog sindroma. Međutim, postoji veliki broj poremećaja, koji mogu zahvatiti sve organe, a nisu posledica hromozomopatija ili poznatog genetskog oboljenja. Ovim pregledom, stiče se neposredan uvid u građu svakog vitalnog organa. Količina informacija koju stručnjak dobije na ovaj način je neprocenjiva i dovoljna za adekvatnu stručnu interpretaciju.

 

Uloga ovog pregleda u povezivanju budućih roditelja i bebe

Količina medicinskih informacija koju ovaj pregled pruža je od velikog dijagnostičkog značaja, i sa medicinske strane nemoguće je dovoljno istaći značaj ovog pregleda. Međutim, ovaj pregled na poseban način zbližava majku i njeno nerođeno dete. Budući roditelji su u prilici da budu svedoci intenzivnog emotivnog života bebe mesecima pre rođenja (pokreti bebe, smeh, mrštenje, plač, treptanje, češkanje, sisanje prstića itd.). „Bonding” ultrazvuk, epitet koji je ponela nova tehnologija jer je na potpuno nov način omogućila produbljivanje i jačanje veze između majke (roditelja) i njihovog nerođenog deteta.

Reakcije budućih roditelja na 4D živu sliku svoje još nerođene bebe u ovako pozitivnom smislu niko nije ni planirao niti očekivao.