Fetomaternalna medicina

Nazad

Intrauterusna zamena krvi fetusu. Metod kojim se omogućava zamena krvi fetusa kod koga je iz različitih razloga došlo do teške anemije, sa posledičnom patnjom i nakupljanjem tečnosti u organizmu. Najčešće se ova intervencija vrši kod neslaganje Rh faktora roditelja i imunizacije majke, sa stvaranjem antitela koja uništavaju krvne ćelije ploda. Ona se ponavlja u određenim intervalima do porođaja. 

Operacije fetusa u materici aplikacijom šantova se vrše pod ultrazvučnom kontrolom, u slučaju postojanja tumora nerođenog deteta. Ovi tumori vrše pritisak na ostale organe i onemogućavaju normalan razvoj ploda.

Konverzija fetalnog srčanog ritma koristi se kada srce fetusa nepravilno radi, što dovodi do njegovog popuštanja, a pri tome ne postoje poremećaji njegove građe. Davanjem lekova direktno fetusu u cirkulaciju, ili preko majke, kroz posteljicu, postiže se vraćanje u normalan ritam.