Inseminacija

Nazad

Inseminacija - AIH i IUI


Inseminacija je intervencija koja je u lečenju neplodnosti počela da se primenjuje 40-tih godina XX veka. Ona predstavlja proces uzimanja suprugovog semena (sperme) i njegovo unošenje u:

  • cervikalni kanal – cervikalna inseminacija
  • šupljinu materice transcervikalnim putem – intrauterina inseminacija (IUI)
  • jajovod transcervikalnim putem – intratubarna inseminacija

Inseminacija može biti jedan od vidova lečenja neplodnosti za parove kojima je ustanovljena idiopatska neplodnost, blaži oblici muškog steriliteta, problem sa ovulacijom.

Inseminacija se može izvesti

  • u spontanom (prirodnom) ciklusu u vreme očekivane ovulacije (određivanjem nivoa LH )
  • uz stimulaciju ovulacije u vreme očekivane ovulacije (određivanjem nivoa luteinizirajućeg hormona) ili
  • uz stimulaciju ovulacije u vreme planirane ovulacije (aplikacijom lekova koji nam omogućuju da programiramo vreme ovulacije), ali uvek uz prethodnu pripremu semena u cilju postizanja maksimalnog oplodnog potencijala supruga.

Tajming kod insemincije je veoma bitan, jer se insemincija radi ili neposredno pre ili odmah nakon ovulacije. Postoji nekoliko metoda koje su lekarima na raspolaganju kako bi se utvrdio tačan termin inseminacije kao što su ultrazvučni pregledi i određivanje nivoa luteinizirajućeg hormona.

Inseminacija je jednostavna intervencija i traje od 5-10 minuta i u najvećem broju slučajeva je potpuno bezbolna. U matericu se posebnim kateterom unosi 1-1.5ml prethodno pripremljenog semena. Nakon inseminacije, preporučljivo je da žena nastavi da leži neko vreme. Dve nedelje nakon inseminacije potrebno je da se uradi test iz krvi kako bi se ustanovila trudnoća.

IUI tretman u lečenju neplodnosti preporučuje se maksimalno 3-4 puta. Ako je uzrok neplodnosti izostanak ovulacije, može se pokušati sa inseminacijom u više ciklusa, međutim većina parova koji imaju problem sa ostvarivanjem trudnoće se okreću vantelesnoj oplodnji nakon 3 neuspešna postupka inseminacije.

Preporuka naših embriologa jeste da se pre inseminacije uradi MAR test na antispermatozoidna antitela (http://jevremova.medigroup.rs/a/mar-test) i u određenim slučajevima Analiza DNK fragmentacije (http://jevremova.medigroup.rs/a/analiza-dnk-fragmentacije-u-spermatozoidima)