Integrativna medicina

Nazad

Šta je to holistička medicina?

Holistički pristup lečenja pacijenta je u stvari integracija znanja zapadne medicine i mudrosti priznatih grana alternativne medicine, koja prilazi pacijentu kao biću koje ima svoje fizičko, mentalno, emocionalno, energetsko i duhovno telo. Pošto se smatra da su uzroci skoro svih bolesti psihosomatski, holističkim pristupom se leči čovek kao celina, a ne bolest.

Filozofija holističke medicine je dostići ravnotežu u životu, jer se na taj način postiže optimalno zdravlje, koje predstavlja cilj holističke medicine. Ukoliko jedno od „tela" čoveka ne funkcioniše ispravno, ono narušava funkcionisanje ostalih tela. Ako postoji disbalans između fizičkog, emocionalnog i duhovnog tela u čoveku, to se negativno odražava na zdravlje u celosti.

Lečenjem svih tela zajedno se stvara mogućnost uspostavljanja harmonije, što je preduslov za zdrav i srećan život. Još od devedesetih godina prošlog veka širom Amerike su počele da se formiraju bolnice u sklopu kojih se formira Holistički centar kao jedinica lečenja, te je brzo uspostavljen i naziv integrativne medicine, te integrativni zdravstveni tretman postaje jedan od vidova lečenja.

Lekari porodične medicine su počeli da se obučavaju za neke od grana alternativne medicine, kao što su akupunktura, homeopatija, razne medicinske masaže i tradicionalna kineska medicina. Do ove godine postoji 57 centara integrativne medicine u Americi, među kojima je i centar integrativne medicine Mayo klinike.

Sada ovom spisku možemo dodati i Holistički centar SBG"Jevremova" sa porodilištem.

Principi holističke medicine


Holistička medicina je bazirana na principu da je bezuslovna ljubav i podrška najjače sredstvo lečenja i da je svaka osoba odgovorna za stanje sopstvenog zdravlja. Ostali principi holističke medicine uključuju da:

  • u svakoj osobi postoji urođena moć lečenja
  • pacijent je osoba, a ne bolest
  • proces lečenja predstavlja zajedničko delovanje pacijenta i lekara, usmeren je na sve aspekte života pacijenta i koriste se različite zdravstvene tehnike
  • lečenje podrazumeva rešavanje uzroka, a ne samo tretiranje simptoma

Holistički pristup se koristi kako za prevenciju tako i za lečenje. Svaki simptom ukazuje na necelovitost, te se aktivno usmerava ka isceljivanju uzroka simptoma, što može da dovede do saniranja stanja i pre manifestovanja bolesti. Na taj način se ovaj pristup može koristiti kod ljudi koji su pod velikim stresom, kao preventivna metoda, što će ubrzo uzrokovati smanjivanjem stresa i vraćanjem tela u harmoniju.

Ako se dijagnostikuje bolest, onda se traži uzrok bolesti, koji može biti u mentalnom, emotivnom, energetskom ili duhovnom telu. Pacijent sve vreme dobija propisanu terapiju svog lekara, a dodatno se rade tehnike alternativne medicine, koje potpomažu vraćanju harmonije i stabilizaciji stanja pacijenta.

Energetsko telo


Energetsko telo je složena energetsko-informaciona matrica koja prodire kroz gusto fizičko telo i nalazi se nekoliko santimetara ispred fizičkog tela. Ono pokreće fizičko telo kroz sofisticiranu mrežu energetskih centara, distributivnih linija, koje se u kineskoj medicini nazivaju meridijani i koje se granaju u sve manje i manje energetske kapilare koji se nazivaju „nadije" što je sanskritski izraz za „kanale". Ova mreža potvrđena je od strane brojnih modernih naučnih metoda, uključujući i magnetnu rezonancu (MRI).

Energetski centri se u praksi nazivaju čakrama. Čakra je sanskritska reč koja znači krug ili točak. Takođe, postojanje čakri kao „energetskog centra" je i eksperimentalno potvrđeno sa elektrostatskim merenjima kao i elektromiografijom (EMG). Energetski centri su poput elektrana, gde se energija visokog napona transformiše i distribuira putem dalekovoda. Energetsko telo prenosi energiju fizičkom telu preko meridijana. Ta energetska mreža odgovara fizičkom nervnom sistemu.

Prema epigenetici, svi aspekti fizičkog tela, uključujući bolesti, prvo postoje na energetskom telu, i po nekim verovanjima i dva meseca pre ispoljavanja bolesti. Fizičko telo je kopija energetskog tela i ono spolja pokazuje šta se u stvari dešava iznutra, unutar emocionalnog, mentalnog i duhovnog tela. Prepoznavanje i rad sa energetskim telom takođe može pružiti odličnu prevenciju. Budući da u ovom modelu, bilo koja fizička bolest prvo postoji u energetskom telu pre nego što se manifestuje na fizičkom nivou, ne moramo čekati da se bolest materijalizuje. Možemo se fokusirati prvo na energetsko telo, održavajući ga zdravim i balansiranim.

Multidimenzionalni model (fizičko-enegetsko, emocionalno, mentalno i duhovno telo) i energetsko telo zasebno, pomažu nam da shvatimo zašto je tako čest povratak oboljenja tretiranih samo konvencionalnim medicinskim pristupima. Neko može oboleti od bilo koje bolesti, izlečiti se, a zatim ponovno oboleti. Bolest ne može biti istinski izlečena, jer bavljenje samo fizičkim aspektom potencijalno ostavlja netaknut „energetski potpis" bolesti. I zaista, energetsko telo drži ključ za potpuno isceljenje.

Dijagnoza i metod lečenja holističkom medicinom


Mnoge bolesti i stanja se mogu tretirati u holističkom centru naše Bolnice, kao što su: artritis, bronhijalna astma, bolovi u leđima, diabetes mellitus tip 2, fibromialgija, hronične glavobolje migrenoznog tipa, hipertenzija, menopauza, sterilitet, autoimune bolesti, gojaznost, psorijaza, post-traumatski stres, kao i metabolički poremećaji. Lečenje treba započeti integrativnim zdravstvenim konzilijarnim pregledom, tj. detaljnim razgovorom sa pacijentom, nakon čega sledi provera stanja energetskog tela.

Lekovite biljke - fitoterapijaHolistički tretman se sastoji od kombinovanja nekoliko tehnika koje su priznate od strane Ministarstva zdravlja, kao tehnike za lečenje i unapređenje zdravlja. Prva i osnovna tehnika je duhovno energetska tehnika tj. Reiki (zatim slede dijagnostičke i terapijske metode kvantne medicine, homeopatija, aromaterapija i fitoterapija. Konzilijum lekara koji su uključeni u ovaj proces će odlučiti o tehnikama koje će se raditi, kao i o dužini trajanja tretiranja svakog pacijenta pojedinačno.

Tokom celog procesa pacijentu se daje podrška preko literature, putem e-maila ili telefonskim razgovorom sa terapeutom.

Reiki:

Reiki je japanska duhovna-energetska metoda koja je jedna od najkorišćenijih tehnika samopomoći u svetu. Prema klasifikaciji postavljenoj od strane Nacionalnog Centra za Komplementarnu i Alternativnu medicinu, Američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, Reiki pripada " Medicini biopolja", koja uključuje suptilna energetska polja u i oko tela, za svrhu lečenja.
Suština Reiki metode pre svega leži u podešavanju ljudskog bića sa vibracijama Životne energije, u cilju njenog slobodnog protoka kroz sve nivoe organizma. Američki naučnici su uspeli da zabeleže eneriju, kako pravi spiralne pokrete u smeru suprotnom od kazaljke na satu i dolazi u telo čoveka kroz teme, spušta se niz kičmeni stub, kroz energetski kanal, kroz 7 čakri. Nakon što je dosegla prvu čakru energija pravi krug i delimično se vraća u 4-tu čakru, odakle se raspoređuje u ruke.

Reiki tretman
Naučna istraživanja su dokazala da jedna osoba iz prostora uobičajeno prima u proseku 5-10% životne enerije, a korišćenjem Reiki tretmana omogućava se priliv 90-100% životne enerije u organizam. U procesu Reiki tretmana (koji se preporučuje u „paketu" od 5 Reiki tretmana) telo uzima onoliko energije koliko mu je neophodno u tom trenutku, zadržava je u sebi na određeno vreme, nakon čega se energija polako oslobađa iz organizma, što može trajati satima.
Energija protiče ne samo kroz fizičko telo, već i kroz sve suptilne nivoe ljudskog bića, što omogućava njegovu potpunu harmonizaciju i ostvaruje isceljujući uticaj na psihosomatske uzroke poremećaja i oboljenja. U procesu oslobađanja iz tela, nakon što je bilo podvrgnuto uticaju Reiki metode, energija se širi kroz biopolje osobe u prostor,te dolazi u dodir sa biopoljima drugih ljudi i utiče uravnotežujuće na njih.

Homeopatija:

Homeopatija je dvestogodišnji naučni sistem lečenja, koji je holističan i prirodan, a zasnovan je na fundamentalnom principu aktivne i moćne stimulacije tela da se izleči (isceli, ozdravi). Slično se sličnim leči. Supstancija koja izaziva spektar simptoma kod zdravih osoba izlečiće isti spektar simptoma kod obolele osobe. Homeopatski preparat izaziva jaču bolest od postojeće, potiskuje iste simptome bolesnika, organizam ozdravi (povrati zdravlje) posle ukidanja homeopatskog leka, jer prestaje bolest izazvana lekom; nakon toga homeopatski lek se izostavlja.

Kvantna medicina:

Na membranama ćelija svih živih sistema postoji elektromagnetno polje tj. elektromagnetni potencijal. Sada postoje aparati koji to mogu da mere i kod čoveka je ono specifično za dati organ. Stabilnost elektromagnetnog polja je odlika zdravih organa i kažemo tada da je "čovek zdrav". Promena u frekvenciji govori o nastanku funkcionalne promene u njegovom organizmu koju možemo da lečimo vršeći korekciju izmenjenog elektromagnetnog polja vraćajući ga u stabilno stanje - to je suština tretmana kvantne medicine. Na taj način sprečavamo da dođe do organskih promena ukoliko bi nestabilno stanje dugo trajalo.

Tretmani kvantne medicine se rade aparatom za mikrorezonantnu terapiju koji radi na principu slabe energije, a ultra visoke frekvence tako što se deluje preko kože na bioaktivne tačke tela po 5 minuta, a 1 minut na ušnoj školjki u trajanju 25 do 30 minuta jednom dnevno. Kurs lečenja kvantnom medicinom se sastoji od 8-10 seansi a  ponavlja se posle 1 - 3 meseca.

Aromaterapija:

AromaterapijaTerapija eteričnim uljima biljaka je jedna od najpopularnijih oblasti prirodne medicine. Iako poznata od davnina, tek sredinom dvadesetog veka je počelo naučno istraživanje sastava i dejstva eteričnih ulja. Posebno je bitno njihovo baktericidno i antivirusno dejstvo u suzbijanju infekcija otpornih na metode konvencionalne medicine. Neka eterična ulja stimulišu obnavljanje i rast zdravih ćelija, a takođe regulišu fizičku, emocionalnu i psihičku ravnotežu čoveka. Podstiču regeneraciju kompletnog našeg biosistema i jačaju imunitet, osvežavaju umorni organizam, smiruju prenadražene nerve i poboljšavaju raspoloženje.

Holistički centar - Lečenje steriliteta

Holistički centar Specijalne bolnice za ginekologiju "Jevremova" sa porodilištem je prvi u Srbiji uveo holistički princip lečenja u okviru lečenja steriliteta. Poznato je da mnogi uzročnici neplodnosti leže u nesvesnim odbijanjima trudnoće. Radi se o podsvesnim programima koje smo nasledili i koji su „zapisani u nama" od našeg detinjstva. Kaže se da u životu privlačimo ono što imamo u podsvesti, a ne ono što želimo na svesnom nivou. Tako da, ako žena ne voli sebe dovoljno, ne prihvata svoje telo ili sebe kao ženu, ako se plaši trudnoće ili zna da joj je majka imala težak porođaj, teško da će ostvariti spontanu trudnoću. U slučaju muškaraca, razlog može biti strah od odgovornosti i vezivanja do kojih bi dete dovelo u njegovom životu. Ruski lekari su došli do zaključka da se većina ženskih problema koji se reflektuju u smislu steriliteta, kako psihofizičkih, tako i problema u ličnom životu žene, javljaju zbog dominacije unutrašnje energije muškog tipa (Jang) u ženskom organizmu, što potiskuje ženski energetski aspekat (Jin) i umanjuje njegovu aktivnost. Gledano iz tog energetskog ugla, blokade na energetskom telu dovode do problema sa začećem i neplodnosti. Može da se radi ili o sterilitetu, ili o nemogućnosti da se iznese željena trudnoća do kraja.

Uz pomoć odgovarajućih tretmana dolazi do nesmetanog proticanja životne enerije kroz energetsko biće , osoba se oslobađa svih podsvesnih programa koji su remetili začeće i samim tim formiraju se uslovi za nesmetano začeće u emotivno i mentalno zdravoj i srećnoj ženi i njenom partneru.

Želja našeg tima je da unapređujemo metodu tako što ćemo dodavati nove tehnike koje ćemo primenjivati u radu sa našim pacijentima.