Intervencije u trudnoći

Nazad

Prenatalna dijagnostika


Prenatalna dijagnostika podrazumeva medicinske procedure koje se rade sa ciljem otkrivanja poremećaja u genetskom materijalu bebe. Te analize se rade u određenom periodu trudnoće, a kao uzorke za prenatalnu dijagnostiku, u cilju ispitivanja nasledne osnove, danas se najčešće uzimaju horionske čupice, amnionska tečnost i fetalna krv. U okviru koncepta ispitivanja nasledne osnove može se uraditi i Double /tripple test.

U našoj Bolnici, osim ultrazvučnog pregleda u okviru Double/tripple testa radimo

  • Biopsiju horionskih čupica
  • Amniocentezu
  • Kordocentezu

Embrioredukcija


Trudnoće se dele na jednoplodne i višeplodne. Veći broj plodova u materici predstvalja trudnoću povišenog rizika, te ujedno zahteva i češće preglede, ali sa sobom nosi i rizik od prevremenog porođaja ili nekih komplikacija. U postupku vantelesne oplodnje, pri vraćanju većeg broja embriona u matericu, žena se obaveštava o povećanom riziku od nastanka multiple trudnoće. Embrioredukcija je intervencija koja se savetuje ukoliko dođe do začeća više od dva embriona, a proceni se, na osnovu zdravstvenog stanja majke i njenih godina, da se bez intervencije trudnoća ne bi iznela do kraja. Ova intervencija se radi u maloj starosti trudnoće, uz obaveznu konsultaciju sa ginekologom i isključivo uz saglasnost majke.

Serklaž


Serklaž je intervencija koja se savetuje kada postoji slabost unutrašnjeg materičnog ušća. Najčešće se izvodi krajem trećeg i u četvrtom lunarnom mesecu, a predstavlja prošivanje grlića materice u prevenciji prevremenog porođaja.

CTG pregled


Pregled kojim se prati srčani ritam ploda, kontrakcije materice

Porođaj


Amniocenteza - uzimanje uzorka plodove vode (AC). U osnovi ove metode je uzimanje amnionske tečnosti iz koje se zatim mogu analizirati brojni sastojci. U cilju ispitivanja nasledne osnove ploda intervencija se po pravilu planira tokom drugog tromesečja trudnoće.

Dolazak deteta na svet, svakako je najlepši i najnezaboravniji trenutak u životu svake žene. Međutum, ovaj radostan događaj prati i niz nedoumica i zabrinutost žena po pitanju načina porođaja. Savremena medicina, razvoj akušerstva i anestezije omogućio je da danas porođaj može predstavljati pravo uživanje za majku. U našoj bolnici porođaj može biti klasičan ( sa i bez epiduralne anestezije) ili carski rez.