Krioprezervacija

Nazad

Nakon postupka vantelesne oplodnje Bolnica nudi mogućnost krioprezervacije embriona koji zadovoljavaju kriterijume embriologa.

Ovi embrioni se mogu iskoristiti ili u stimulasanom ili u spontanom ciklusu.

Zamrzavanje embriona


Zamrzavanje embriona

Ukoliko, kao rezultat postupka vantelesnog oplođenja, imamo više vitalnih embriona, ili bilo koji drugi limitiran broj izabran od strane pacijenata, „Jevremova” nudi mogućnost da se ti embrioni, ukoliko svojim kvalitetom zadovoljavaju kriterijume embriologa, kontrolosanim postupkom zamrzavanja sačuvaju za buduću upotrebu.

Embriotransfer odmrznutih embriona


Embrioni koji se zamrznu, mogu se iskoristiti kako u stimulisanom tako i u spontanom ciklusu vantelesnog oplođenja. Razlika od klasičnog ciklusa IVF/ICSI oplođenja je u tome što se ne koriste lekovi za stimulaciju rasta i sazrevanja jajnih ćelija, već se samo koriste lekovi koji stimulišu sluzokožu materice. Takođe, embriotranfer odmrznutih embriona se može uraditi i u prirodnom tj. spontanom ciklusu.

IVF/ICSI u spontanom ciklusu


U našoj Bolnici postupak vantelesnog oplođenja, ne mora se nužno raditi u stimulisanom ciklusu. Ukoliko se planira da se pokušaj vantelesnog oplođenja radi u spontanom ciklusu, lekar prati razvoj folikula i debljinu materične sluzokože, a aspiracija ćelija se obavlja onda kada lekar proceni da je to optimalno.

Bitno je da zapamtite da Vam ceo stručni tim „Jevremove” stoji na raspolaganju tokom celog procesa vantelesne oplodnje i pruža bezrezervnu podršku. Ostvarivanje trudnoće i donošenje zdravog potomka na svet je cilj koji ćemo zajedničkim snagama pokušati da ostvarimo.