Misija, vizija i vrednosti

Nazad

Vizija

Vizija MediGroup je da učinimo da prevencija bude prvi način zdravstvene zaštite, da lečenje i briga kod nas budu siguran izbor, da pružajući sveobuhvatnu negu prema najzahtevnijim svetskim standardima, budemo vodeći zdravstveni sistem na nacionalnom nivou, dostupan gde god i kada god je to vama potrebno. 

Misija

Naša misija je da brigu o zdravlju pretvorimo u naviku, da svakog pacijenta kontinuirano medicinski pratimo od prvog ulaska u našu ustanovu poštujući njegovo vreme i odluku da poverenje poveri našem lekarskom timu. Želimo da budemo vaša prva asocijacija na sigurnost, razumevanje, stručnost, ali i najsavremenije i inovativne procese dijagnostike.

U neprestanoj smo misiji da lečenje i nega u svim našim ustanovama budu adekvatan, precizan, brz ali i najbolji odgovor na najrazličitije potrebe pacijenata. U tome su nam glavni oslonac naši lekari i osoblje koje ispunjavajući najviše svetske standarde u zdravstvu čine MediGroup-u dostojnom da brine o onome što je vama najvažnije – celokupnom zdravlju.

Vrednosti

Jedinstvenost kao i inovacije u stvaranju, oceni i širenju novih znanja; razvoju i primeni kreativnog pristupa porodičnoj nezi, istraživanju i obrazovanju kao odgovor na specifične potrebe pacijenata i zdravstvenog sistema.
Empatija i saradnja u svim odnosima; sa porodicom tokom procesa lečenja, u podizanju znanja i sposobnosti kroz zdravstveni sistem i doprinosu razvoja zdravstvene nege i usluga.
Vizionarstvo, izvrsnost u razumevanju zdravstvene nege i usluga koje podrazumevaju raznovrsnost; u menadžmentu i donošenju odluka; u promociji timskog rada i podsticanju liderstva; i u bezbednom i zdravom okruženju.
Reference - najviši nivo uspešnosti u struci.
Edukacija kroz kontinuirano stručno usavršavanje i usavršavanje u cilju pružanja vrhunske usluge.
Marljivost u našoj posvećenosti profesionalnim obavezama
Odgovornost, integritet u poštovanju svih ljudskih prava, efektivnoj komunikaciji; i našim etičkim pravilima i poštovanju bezbednog i zdravog okruženja.
Vrednosti kroz doprinos zdravlju i porodičnoj nezi
Akreditacija ambicija da se bude uključen u sve tokove napredka u medicini i tehnologiji kroz saradnju sa celim svetom.