Očuvanje plodnosti

Nazad

Očuvanje plodnosti- važno je da znamo sve opcije

 

Savremeni način života čini da se trudnoća, a samim tim i roditeljstvo sve češće odlažu za kasniju životn dob. Neke žene je odlažu zbog profesionalnog napretka, neki iz finansijskih razloga, ali svakako ne smemo zaboraviti da se roditeljstvo često odlaže zato što osoba traži pravog partnera. Kako bi ostvarivanje trudnoće u godinama kada se sve “kockice poklope” išlo lako, najbolje bi bilo zamrznuti jajne ćelije.

Žene se rađaju sa svojom rezervom jajnih ćelija, i one imaju onoliko godina koliko ih ima žena. U tom smislu, potencijal jajnih ćelija sa godinama opada. Naime, svaka žena treba da ima na umu da šansa za ostvarivanje trudnoće počinje da pada posle 35-te godine, da bi sa 40 godina šansa za uspeh vantelesne oplodnje bila između 15-20%. Posle 42-ge godine, ovaj procenat se i dalje smanjuje da bi sa 45. godina pao na ispod 1%.

Osim socio-kulturoloških razloga odlaganja roditeljstva, svakako moramo da napomenemo i medicinske rezloge zbog kojih je potrebno da se izvrši zamrzavanje reproduktivnih ćelija za kasniju upotrebu. Neka od takvih stanja, koja se danas veoma uspešno leče ukoliko se otkriju u ranoj fazi su: kancer dojke, limfomi, ali i nemaligne bolesti poput endometrioze, benignih tumora jajnika, kao i prevremenog iscrpljivanja funkcije jajnika koji mogu umanjiti reproduktivni potencijal još u mlađem dobu.

Savremena medicina je prepoznala značaj očuvanja plodnosti i danas su tehnike krioprezervacije tkiva, ćelija i embriona dovedene gotovo do savršenstva po pitanju bezbednosti, efektivnosti i svrsishodnosti.


Zamrzavanje jajnih ćelija

Bilo da ste u vezi ili ne, jajne ćelije se mogu zamrznuti u postupcima koji se rade kako u prirodnom, tako i u stimulisanom ciklusu. Ono što predstavlja glavnu razliku jeste da u prirodnom ciklusu može biti ćelije za zamrzavanje, ali može se dobiti i ćelija koja svojim kvalitetom ne zadovoljava kriterijume za kriorezervaciju. U stimulisanom ciklusu je veća šansa da se dobije više adekvatnih ćelija za zamrtavanje. Izbor koja vrsta ciklusa će biti primenjena treba da se donese u dogovoru sa lekarom uz poštovanje svih vaših želja, ali i na osnovu Vašeg zdravstvenog stanja.

 

Zamrzavanje embriona

Trenutno, vantelesna oplodnja je najbolji način očuvanja fertiliteta. Ukoliko imate partnera nakon stimulisanog ciklusa (ukoliko Vše zdravstveno stanje to dozvoljava) ili spontanog ciklusa, dobijene jajne ćelije se mogu oploditi i sačuvati za vreme kada ćete moći trudnoću da iznesete do kraja. Ovo se predlaže ženama koje su u stabilnim vezama, imajući u vidu da je za embriotranfer zamrznutih embriona potrebna i saglasnost partnera.

Sam postupak traje nekoliko nedelja, i u tom periodu ne bi trebalo da počinjete sa terapijama koje predstavljaju razlog odlaganja roditeljstva. U dogovoru sa lekarom, napravio bi se protokol lečenja koji ne bi opteretio Vaš organizam niti pogoršao zdravstveno stanje. Ukoliko se postupak radi bez lekova za stimulaciju, tačnije u spontanom menstrualnom ciklusu, obično se dobije jedna jajna ćelija. Na žalost, nekada ta jajna ćelija nije dovoljno dobrog kvaliteta za zamrzavanje pa i o tome treba da vodite računa.

 

Kako doneti ispravnu odluku?

Veoma je teško doneti odluku o očuvanju plodnosti, imajući u vidu da postoje mnoge nedoumice. Neke žene su sigurne u svoju odluku da očuvaju plodnost, druge imaju mnogo nedoumica, i predlažemo da razmisle o svim relavantnim pitanjima, da se posavetuju sa lekarom ali i sa svojom porodicom. Bitno je imati podršku ljudi koji su nam bliski u svim našim odlukama.