Politika kvaliteta

Nazad

Specijalna bolnica za ginekologiju "Jevremova" sa porodilištem, je ustanova sekundarnog zdravstvenog nivoa, koja svoj poslovni uspeh zasniva na pružanju zdravstvenih usluga po standardima savremenih dostignuća medicine iz oblasti ginekologije i akušerstva, porodilišta i vantelesne oplodnje.

Prioritet uprave i svih zaposlenih jeste održavanje liderske pozicije na nacionalnom tržištu, ali i konkurentnost medicinskim ustanovama iz regiona i sveta, pomeranje granica pružanja zdravstvenih usluga, neprekidan rad na daljem usavršavanju u svim aspektima poslovanja. Na taj način ispunjavamo očekivanja pacijenata i drugih zainteresovanih strana.

Poštujući sva pravila struke i zakonske propise, Specijalna bolnica za ginekologiju "Jevremova" sa porodilištem, ima za strateški cilj da se za svoje mesto izbori prvenstveno kao Bolnica iza čijeg imena stoji kvalitet, znanje i tradicija. Uprava i svi zaposleni moraju ispunjavati svoje obaveze i poslovno se angažovati, uvek vođeni ciljem borbe za kvalitet i njegovo unapređenje, poštujući i ispunjavajući ciljeve kvaliteta. U tom smislu se, kao najvažniji prioriteti u osnovnim aktivnostima SBG "Jevremova" sa porodilištem postavljaju:

  • Pružanje visoko kvalitetne zdravstvene usluge u skladu sa pravilima struke, međunarodnim standardima i praksom, uz poštovanje postulata ravnopravnosti, uz razumevanje potreba korisnika naših usluga;
  • Odgovornost u postupanju i ophođenju sa pacijentima, uz neprekidno podizanje svesti kod zaposlenih o značaju zadovoljenja potreba i očekivanja i važnosti izgrađivanja odnosa međusobnog poverenja koje predstavlja osnov uspešnog lečenja;
  • Napredak u svakom pogledu poslovanja, edukacije, lečenja – jer napredak ne znači uvek nešto "više", već znači i "bolje". Dostizanjem "boljeg" otvaraju se horizonti za nove ideje, prilike, delovanje, društveno odgovorno poslovanje u smislu odgovornosti prema korisnicima usluga, partnerima, odgovornosti u radnom okruženju, prema lokalnim zajednicama i odgovornosti prema životnoj sredini;
  • Povećanje obima i kvaliteta usluga iz oblasti delovanja, unapređenjem postupaka, metoda, sredstava rada, ali i inovacijama što se očekuje od ustanove koja sebe vidi na liderskoj poziciji;
  • Redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka od značaja za poboljšanje i unapređenje svih procesa rada;
  • Usavršavanje zaposlenih kroz edukacije i usavršavanja uz poštovanje principa individualnosti kroz organizaciju rada;
  • Rad na usavršavanju komunikacijskih veština, u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija;

SBG "Jevremova" sa porodilištem će sprovođenjem Politike kvaliteta, Misije, Vizije i Vrednosti obezbediti prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost svojih usluga i na domaćem i stranom tržištu, kao i ostvarenja potpune usklađenosti sa zahtevima pacijenata, važećim zakonima i propisa i doslednoj primeni Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i stalno poboljšanje efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.