Ponovljeni pobačaji

Nazad

Simptomi krvnih poremećaja se mogu manifestovati u mnogim zdravstvenim stanjima. Jedno od takvih stanja su ponovljeni spontani pobačaji. Ponovljeni spontani pobačaji je termin koji se koristi ukoliko je žena imala tri uzastopna spontana pobačaja pre 20-te nedelje trudnoće. Postoje mnogi uzroci ponovljenih spontanih pobačaja i to su: anatomski 20%, genetski 3%, infekcije 6%, hematološki i imunološki 25%, hormonalni 20% i nepoznat uzrok u 40%. Kod nekih pacijenata postoji više navedenih uzroka.

Hematološki i imunološki uzroci


Kada dođe do usađivanja embriona u matericu, on dobija sve sastojke koji su mu neophodni za rast i razvoj od majke preko posteljice. Ovaj sistem cirkulacije je neophodno da funkcioniše kako bi došlo do razvoja trudnoće. Neki spontani pobačaji su uzrokovani krvnim ugrušcima koji se stvaraju u malim krvnim sudovima, i upravu ti krvni ugrušci sprečavaju “dotok” kiseonika i hranljivih sastojaka embrionu. Ovi ugrušci mogu biti posledica ambormalnosti u normalnom procesu zgrušavanja krvi.

U tom smislu razlikujemo tri osnovna uzroka ovog stanja:

  • Antifosfolipidna antitela koja se pojavljuju kod 3-15% žena koje imaju ponovljene spontane pobačaje. Iako, mnoge krvne analize mogu uočiti postojanje antifosfolipidnih antitela, samo jedan test se pokazao korisnim u korelaciji sa ponovljenim spontanim pobačajima a ti je test na antikardiolipinska antitela.
  • Drugi veli uzrok ponovljenih spontanih pobačaja je Lupus antikoagulans. Lupus antikoagulans kao i antifosfolipidna antitela, stvara krvne ugruške u krvnim sudivima posteljice.
  • Treća katergorija hematoloških uzroka ponovljenih pobačaja je grupa poremećaja koje se nazivaju trombofilije. i ona uključuje: Faktor V Leiden, MTHFR Mutacije, PAI I, FII G20210A mutacije, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S.

Svaka od ovih navedenijh trombofilija odnosno poremećaja zgrušavanja krvi, predstavlja povećan rizik od stvaranja ugrušaka u cirkulaciji na relaciji majka-beba, koja može uzrokovati probleme sa razvojem posteljice i donošenje hranljivih sastojaka do bebe. Ova stanja leči hematolog.

Kada se otkriju ova stanja kod pacijentkinje, hematološko lečenje se započinje pre i u ranoj trudnoći lekovima koji mogu uključivati dodatni unos folne kiseline ili antikoagulanse.

Šta je Faktor V Leiden?

Faktor V Leiden je nasleđeni krvni poremećaj, koji pogađa proces zgrušavanja. Jedan od faktora zgrušavanja krvi Faktor V, prolazi kroz fazu mutacije i može izazvati trombofiliju u venama osobe na mestima gde je oslabljen faktor zgrušavanja.

Faktor V Leiden se može pojaviti i kod muškaraca i kod žena, ali kod žena je češći. Simptomi ovog stanja variraju, ali mogu da uključe: porodičnu anamnezu, bol i otok u nogama, pojavu ugrušaka, komplikacije u trudnoći. Rizici su: godine, porodična anamneze Faktora V Leidem, neaktivnost, povrede nogu, gojaznost, trudnoćam operacije, uzimanje oralnih kontraceptiva.

Mutacije MTHFR

Mutacija MTHFR predstavlja abnormalnost gena koji uzrokuje drastično smanjenje folne kiseline i povećan nivo homocisteina, i često može dovesti do spontanog pobačaja.

Nedostatak proteina C i S

Nedostatak Proteina C je nasleđeno stanje koje povećava rizik od abnormalnog stvaranja ugrušaka u telu. Najčešće, ovo stanje dovodi do tromboze dubokih vena.

Nedostatak Proteina S je neodostatak vitamina K koji se često povezuje sa trombozom i može biti nasleđen ili stečen. Postoje tri tipa nedostatka proteina S:

  • I tip - Protein S funkcioniše normalno, ali ne može da kontroliše koagulacionu kaskadu (proces zgrušavanja krvi)
  • II Tip – Količina proteina S je normalna, ali nema interakcije sa drugim molekulima koji su povezani u procesu koagulacije
  • III Tip – Protein S je smanjen, ali je nivo ukupnog antigena normalan

Faktori rizika mogu obuhvatati:

  • povreda ili operacija
  • dugi periodi neaktivnosti
  • starenje
  • trudnoća

Protein C i S zajedno aktiviraju dva faktora u krvi a to su Faktor V i Faktor VIII.

Genetski uzroci


Genetske abnormalnosti su jedan od najčešćih uzroka ponovljenih spontanih pobačaja. Smatra se da što je veća abnormalnost na genetskom nivou to se ranije trudnoća završi.

Studije su pokazale da je čak 60% embriona od tri dana, kod 35-ogodišnje žene, koji izgledaju normalno ima abnormalne hromozome. Ovaj procenat raste do 90% kod žena koje imaju oko 40 godina.

Ove abnormalnosti su često posledica problema u samoj jajnoj ćeliji – bilo da su u pitanju hromozomi koji su abnormalni ili strukture koje su odgovorne za separaciju hromozoma u ćelijama. Istraživanja su pokazala, da iako i abnormalnosti u spermatozoidima mogu voditi do hromozomske abnormalnosti, to se javlja znatno ređe.

U principu, u koliko spermatozoid nije hromozomski normalan, on ili neće uspeti da oplodi jajnu ćeliju, ili se oplođena jajna ćelija neće podeliti i neće biti trudnoće.

Uprkos činjeici da su genetske abnormalnosti kod pobačaja česte, genetske abnormalnosti kod roditelja su retke. Najčešći roditeljski uzrok genetskih abnormalnosti je genetska translokacija, odnosno kada delovi dva različita hromozoma zamene mesta.

Hormonski uzroci


Dokazi koji podržavaju teoriju da hormoni mogu biti odgovorni za ponovljene spontane pobačaje su u neku ruku ograničeni. Ovo stanje koje se naziva “neadekvatnost lutealne faze” smatra se da nastaje nedovoljnim stvaranjem progesterona, koje vodi neodgovarajućem razvoju endometrijuma materice, odnosno embriona. Da pojasnimo, kada embrion pokuša da se “usadi” u matericu, ukoliko endometrijum nije dobar neće doći do implantacije već do spontanog pobačaja. Ovo stanje se dijagnostikuje biopsijama endometrijuma, pre trudnoće, a ukoliko se stanje ustanovi u trudnoći u lutealnoj fazi se daju progesteronski preparati.

Materica i strukturalni uzroci ponovljenih spontanih pobačaja


Pre nego što se rodi, ženski fetus ima dve materice, svaka u blizini jednog od bubrega. Kako se ženski embrion razvija, ove dve materice se približavaju jedna drugoj i u jednom trenutku srastaju u jednu. U normalnom razvoju zid između te dve male materice se resorbuje, rezultirajući stvaranjem jedne, normalne materične duplje trouglastog oblika. Anatomske abnormalnosti materice nastaju kada se ova sekvenca razvoja ne izvrši ili ne odigra u celosti.

Najčešća abnormalnost materice je postojanje septuma. U velikoj studiji koja je sprovedena na univerzitetu Jejl 85% pacijentkinja koje su imale septum su imale problem sa sterilitetom ili su imale ponovljene spontane pobačaje. Nakon hirurške korekcije septuma 88% žena je imalo normalno začetu trudnoću.

Ostale anomalije materice su: dvoroga materica (dve odvojene materične duplje koje imaju zajednički grlić), dupla materica...

Još jedan razlog koji može ometati začeće ili biti uzrok spontanih pobačaja su ožiljci na materici. Ovo je tipičan rezultat kiretaže kada se skine previše sluzokože materice. Osim ovoga na abnormalnost materice utiču i endometrijalni polipi, fibroidi....

Infekcije


Iako mnoge studije pokazuju da infekcije poput gonoreje, hlamidije, mikoplazmi i ureaplazme mogu biti povezane sa ponovljenim spontanim pobačajima, ovi navodi i dalje ostaje pomalo kontroverzni.