Reproduktivni hormoni amh fsh

Nazad

PRAVI TEST, U PRAVO VREME I IZ PRAVOG RAZLOGA

Nalazi reproduktivnih hormona predstavljaju značajnu informaciju u proceni uzroka i lečenju steriliteta, ali je potrebno da se pravi testovi urade u odgovarajuće vreme. Interpretaciju ovih nalaza uvek treba prepustiti specijalisti koji se bavi lečenjem neplodnosti, ali postoje činjenice o samim hormonima koje nije na odmet da znate, kako biste na vreme mogli da se obratite lekaru koji je stručnjak za plodnost.

Folikostimulirajući hormon FSH i luteinizirajući hormon LH


Oba ova hormona, stvara hipofiza, i oba hormona su veoma važna u smislu reproduktivnog zdravlja i kod žena i kod muškaraca. Kod žena, kombinovano dejstvo FSH i LH stimuliše stvaranje folikula na jajniku. Skok LH u sredini ciklusa je odgovoran za ovulaciju. Nivoi FSH hormona se obično povećavaju u menopauzi, iz razloga što su jajnici slabije receptivni za ovaj hormon, što je i razlog povećanog lučenja od strane hipofize u ovom periodu.Oba ova hormona, stvara hipofiza, i oba hormona su veoma važna u smislu reproduktivnog zdravlja i kod žena i kod muškaraca. Kod žena, kombinovano dejstvo FSH i LH stimuliše stvaranje folikula na jajniku. Skok LH u sredini ciklusa je odgovoran za ovulaciju. Nivoi FSH hormona se obično povećavaju u menopauzi, iz razloga što su jajnici slabije receptivni za ovaj hormon, što je i razlog povećanog lučenja od strane hipofize u ovom periodu. Ipak, fluktuirajuća aktivnost jajnika naročito u perimenopauzi, znači da nivoi FSH i estradiola nisu naročito pouzdani prediktori menopauze.

Kod muškaraca FSH utiče na spermatogenezu a LH utiče na ćelije u testisima koje stvaraju testosteron.

Referentne vrednosti FSH kod žena

Faza

FSH (IU/L) 

LH (IU/L)

Rana folikularna

3 - 10

2 - 8

Sredina ciklusa

4 - 25

10 - 75

Postmenopauza 

> 20

> 15

Trudnoća 

< 1

2 - 9

 

Estradiol


Estradiol, primarni estrogen, je dominatni hormon tokom folikularne, tj. prve faze ciklusa kod žena. Nivo estradiola varira u toku ciklusa.Estradiol, primarni estrogen, je dominatni hormon tokom folikularne, tj. prve faze ciklusa kod žena. Nivo estradiola varira u toku ciklusa. Ovaj hormon prati raast folikula i najviši je u vreme sazrevanja folikula tj. pred ovulaciju. Nivo estradiola se postepeno smanjuje ukoliko dođe do ovulacije ali ne i do oplodnje jajne ćelije. Nivo ovog hormona drastično se smanjuje u menopauzi.

Kod mušakraca, estrogen je saastavni deo reproduktivnog sistema, i potreban je da bi došlo do sazrevanja spermatozoida. Primarni hipogonadizam može da rezultira prevelikom konverzijom testosterona u estradiol. Takođe, gojaznost može voditi povećanju nivoa estrogena kod muškaraca.

Referentne vrednosti estradiola

Faza ciklusa

estradiol (pmol/L)

Rana folikularna

< 300

Ovulatorna 

< 500 - 3000

Lutealna 

100 - 1400

Post-menopauzalna 

< 200

Kod žena koje uzimaju oralne kontraceptive koji sadrže estrogen, nivoe estradiola nije moguće utvrditi.

Kod žena koje uzimaju neki oblik hormonske terapije nivo estradiola će biti visok.

 

 

Progesteron


Progesteron je dominatni hormon koji jajnici luče tokom lutealne faze ciklusa (druge faze ciklusa). Osnovna funkcija ovog hormona je da pripremi sluzokožu materice za prihvatanje oplođene jajne ćelije, ukoliko do oplodnje dođe.Progesteron je dominatni hormon koji jajnici luče tokom lutealne faze ciklusa (druge faze ciklusa). Osnovna funkcija ovog hormona je da pripremi sluzokožu materice za prihvatanje oplođene jajne ćelije, ukoliko do oplodnje dođe.

Ukoliko dođe do trudnoće, hormon hCG se luči kako bi se održalo žuto telo (mesto na jajniku iz koga je "izašla" jajna ćelija) , a zauzvrat taj proces dozvoljava da nivo progesterona ostane visok.

Negde u dvanaestoj nedelji trudnoće posteljica preuzima funkciju žutog tela i nastavlja da stvara progesteron. Nivo progesterona opada nakon porođaja i tokom dojenja. Ovaj hormon je nizak kod žena posle menopauze, a kod muškaraca gotovo celokupan progesteron se pretvara u testosteron u testisima. Osim u slučajevima kada se ispituje neplodnost, ne postoje druge medicinske indikacije kada se vrši merenje nivoa ovog hormona.

Referentne vrednosti

0 – 6 nmol/L

nije bilo ovulacije

7 – 25 nmol/L 

moguća ovulacija

> 25 nmol/L

verovatna ovulacija

U cilju ustanovljavanja ovulacije meri se od 20-23 dana ciklusa (ukoliko je ciklus na 28 dana).

 

Prolaktin


Kod žena prolaktin stimuliše dojke da stvaraju mleko. Tokom trudnoće, prolaktin počinje da se povećava nakon 6-te nedelje gestacije, a svoj vrhunac dostiže na kraju trudnoće.Kod žena prolaktin stimuliše dojke da stvaraju mleko. Tokom trudnoće, prolaktin počinje da se povećava nakon 6-te nedelje gestacije, a svoj vrhunac dostiže na kraju trudnoće.

Kod muškaraca i žena koje nisu u drugom stanju, prolaktin koji luči hipofiza je uzrokovan lučenjem dopamina. Npr. ukoliko postoje tumori ili mase koje pritiskaju hipofizu, ili uzimanje lekova koji blokiraju receptore dopamina, može se javiti hiperprolaktinemija. Hipotireoza se takođe može povezati sa hiperprolaktinemijom ukoliko su nivoi TRH povišeni.

Hiperprolaktinemija je najčešći endokrini poremećaj i uzrok je neplodnosti kod oba pola.

Referentne vrednosti

Postoji velika varijacija ovog hormona u krvi i najniža je tri sata nakon buđenja. Davanje uzorka za ovu analizu najbolje bi bilo da bude bar dva sata posle buđenja. Bolest ili stres takođe mogu uticati na nalaz. Naš savet je da pacijenti uzorak za ovu analizu daju kada su potpuno zdravi i kada ne uzimaju lekove ili substance koje mogu uticati na nivo prolaktina (npr. agoniste dopamina, opijate i sl.)

Testosteron je primarni muški hormon koji je odgovoran za razvoj i održavanje muških seksualnih karakteristika. Ovaj hormon takođe stimuliše i anaboličke procese u ne seksualnim tkivima. Kod muškaraca LH stimuliše Lejdigove ćelije u testisima da stvaraju testosteron. Male količine testosterona stvaraju i nadbubrežne žlezde.

Kod žena, testosteron nastaje kao posledica konverzije androgenih prekursora steroida, uz lučenje iz nadbubrežnih žezda i jajnika. Nivo testosterona fluktuira u toku ciklusa i povećava se u toku trudnoće. Nivo ovog hormona je stabilan u menopauzi.

Kod sindroma policističnih jajnika nivo ovog homona može biti povišen.

 

Humani horionski gonadotropin hCG


hCG je strukturalno i funkcionalno identičan sa LH, izuzev njegovog beta lanca kada govorimo o beta-hCG (ili β-hCG).

Ovaj hormon luče ćelije trofoblasta tokom trudnoće. Ove ćelije formiraju spoljašnji omotač blastociste koja nastaje posle oplodnje jajne ćelije i implantacije embriona. Takođe, stimuliše stvaranje progesterona od strane luteinizirajućeg tela i pospešuje vaskularnost između trofoblasta (ćelija embriona) i zida materice. Ovaj hormon je moguće detektovati 3-5 dana nakon implantacije embriona, koja se javlja 6-12 dana nakon ovulacije i fertilizacije. Tokom normalne trudnoće nivo hCG se duplira na svaka dva dana, zatim postaje stabilan i počinje da se smanjuje od 8 do 10 nedelje trudnoće, ali ostaje poviše tokom cele trudnoće. Žene koje imaju blizanačku trudnoću stvaraju veće količine hCG-a nego žene sa jednoplodnom trudnoćom, ali nivo ovog hormona se ne može koristiti kao prediktor da li je u pitanju multipla trudnoća ili ne.

hCG je strukturalno i funkcionalno identičan sa LH, izuzev njegovog beta lanca kada govorimo o beta-hCG (ili β-hCG).

Nivo ovog hormona u krvi ili urinu, se mogu koristiti kao pokazatelji rane trudnoće. Nalaz iz krvi se koristi i kod procene da li je u pitanju vanmaterična ektopična trudnoća, spontani pobačaj i sl. Ultrazvuk u kombinaciji sa nalazom nivoa hormona koji je od 1000-2000 IU/L može da se od 5 nedelje koristi za otkrivanje rane trudnoće.

Nevitalna trudnoća može biti indikovana smanjenjem nivoa ili stagniranjem nivoa ovog hormona u ranoj trudnoći. Podsetimo, nivo hCG počinje sa stagnacijom tek u 8-10 nedelji trudnoće. Sam po sebi hCG ne može biti prediktor ektopične trudnoće, jer ne postoji pouzdan obrazac povećanja ili smanjenja nivoa koji može ukazivati na ovo stanje.

Nakon spontanog pobačaja, nekada je potrebno čak tri ili četiri nedelje da bi se hCG vratio na nivo pre trudnoće odnosno da bude < 5 IU/L. Kod nepotpunog spontanog pobačaja nivo ovog hormona može da ostane povišen i nekada je potrebno da se uradi rekiretaža.

Kod muškaraca, ovaj hormon se koristi kao tumor marker za određene oblike testikularnog karcinoma.

 

KADA TREBA ISPITATI NIVOE HORMONA?

Hormone treba ispitivati u slučajevima lečenja steriliteta, amenoreje, oligomenoreje i trudnoće kod žena, a kod muškaraca hipogonadizam.

Legenda:

  • Obavezno uraditi test obavezno
  • +/- može i ne mora
  • - nije potrebno

Klinička slika

FSH

LH

E2

Prolaktin

Testosteron

hCG

Dodatne analize

Primarna amenoreja

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

+/-

Preporruka je i TSH i FT4.

Isključiti trudnoću takođe

Sekundarna amenoreja ili oligomenoreja

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

+/-

+/-

Obavezno uraditi test

Prvo isključiti trudnoću

Zakasneli pubertet kod dečaka

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

-

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

-

TSH i FT4

Hipogonadizam kod muškaraca

+/-

+/-

+/-

+/-

Obavezno uraditi test

+/-

Ukoliko se ispituje sterilitet dodati i FSH

Ženski sterilitet, neredovna menstruacija

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

Obavezno uraditi test

-

-

-

Može se dodati Progesteron 21 dana

Muški sterilitet

+/-

+/-

-

-

+/-

-

 

 

Primarna amenoreja – zakasneli pubertet

U najvećem broju slučajeva, razgovor sa lekarom i praćenje u narednom periodu je ono što je sasvim dovoljno.

Ipak, ukoliko ne postoje dokazi razvoja dojki (koji je prvi znak početka puberteta kod devojčica) između 12-14 godine, ili ukoliko se ne pojavi menstruacija do 16-te godine, kod devojčica koje su normalno razvijene, potrebno je da se urade dodatne analize.

Uobičajeni uzork primarne amenoreje je gubitak težine, dijeta ili prekomerno vežbanje. Ređe je posledica oboljenja hipofize, tiroidne žlezde ili anatomske ili neke druge urođene abnormalnosti poput Tarnerovog ili Kalmanovog sindroma.

Nivo estradiola može da ukaže da li postoji bilo kakav dokaz za aktivnost jajnika, ili da li se nivo estradiola pomakao sa pre-pubertetskog nivoa, na taj način ukazujući na to da počinje aktivnost polnih žlezda. Nizak nivo estradiola u korelaciji sa niskim LH može da ukaže na hipotalmičku amenoreju.

Nizak nivo FSH i LH (< 5 IU/L) nagoveštava hipogonadotropni hipogonadizam. Visok nivo FSH (> 20 IU/L) i LH (> 40 IU/L) nagoveštava hipergonadotropni hipogonadizam, koji može ukazivati na Tarnerov sindrom.

Povišeni nivoi prolaktina i/ili TSH i FT4 uglavnom ukazuju na štitnu žlezdu.
Iako je mnogo češće povezan sa sekundarnom amenorejom, sindrom policističnih jajnika ponekad može da bude uzrok i primarne amenoreje. Povišen nivo testosterona može ukazivati upravo na to.

 

Rani pubertet

Rani pubertet predstavlja stanje u kome se sekundarne seksualne karakteristike pojavljuj kod devojčica mlađih od osam godina ili dečaka mlađih od 9 godina. Ukoliko roditelj primeti ove znake, potrebno je odmah javiti se endokrinologu i pedijatru.

 

Sekundarna amenoreja ili oligomenoreja

Sekundarna amenoreja (prestanak menstruacije kod žene koja je imala menstruaciju) ili oligomenoreja (menstrualni ciklus koji traje više od 35 dana) je najčešća posledica hipotalmičke amenoreje, sindroma policističnih jajnika ili prevremene insuficijencije jajnika. Osnovna laboratorija uključuje FSH, LH i estradiol.

FSH nivo > 20 IU/L i nizak nivo estradiola kod žena koje imaju manje 40 godina nagoveštava popuštanje funkcije jajnika ili da se javlja rana menopauza.
Nizak nivo LH i estradiola nagoveštava hipotalamički uzrok amenoreje (gubitak težine, prekomerno vežbanje ili stres)

 

Hiperprolaktinemija

Stres, upotreba nekih lekova i hipotireoza mogu biti uzroci hiperprolaktinemije. Makroplrolaktin, neaktivna forma prolaktina, može biti benigni uzrok povećanja nivoa prolaktina, i može se lako utvrditi laboratorijskim analizama.

 

Sindrom policističnih jajnika

Dijagnoza sindroma policističnih jajnika se postavlja na osnovu prisutna dva od tri znaka: klinički znaci ili biohemijski dokazi hiperandrogenzima, oligomenoreja i/ili anovulacija i policistični jajnici koji se dijagnostikuju na ultrazvuku.
Za dijagnozu policističnih jajnika nije neophodno uraditi nivo testosterona, jer nije uvek povišen kod žena koje imaju PCOS.

Ilustracija policističnih jajnika. Za dijagnozu policističnih jajnika nije neophodno uraditi nivo testosterona, jer nije uvek povišen kod žena koje imaju PCOS.

Ispitivanje neplodnosti

Ispitivanje neplodnostiKod žena koje imaju redovne menstrualne ciklusa, pretpostavlja se da dolazi do ovulacije.

Ipak, ukoliko postoji nedoumica po tom pitanju, moože se uraditi nivo progesterona sedam dana pre očekivane pojave krvarenja tj. 21 dana kod žena koje imaju cikluse na 28 dana, kako bi se utvrdilo da li je došlo do ovulacije, a tome u prilog svedoči nalaz progesterona koji je >25 nmol/L.

Kod žena koje imaju duže cikluse, progesteron se može raditi 21 dana, a zatim na svakih 7 dana do pojave krvarenja.

FSH, LH i estradiol treba da se provere od 2-4 dana ciklusa. Povišen nivo FSH govori u prilog smanjene ovarijalne rezerve.