Ultrazvuk u trudnoći

Nazad

Danas je jasno da ne postoji važniji i osteljiviji period u čovekovom životu, po njegovo ukupno zdravlje, nego što je period trudnoće. Pod prenatalnom brigom, savremena medicina obuhvata brigu lekara (ginekologa) o trudnici i njenoj bebi, a ta briga ima za cilj prevenciju i rano otkrivanje problema u rastu i razvoju Vaše bebe.

UZ u trudnoći


Sve je više dokaza da poremećaji razvoja tokom fetalnog života predstavljaju značajan faktor rizika za kasniji nastanak dijabetesa, kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih poremećaja. Saznanje da je kvalitet života određen medicinskom negom tokom fetalnog života govori o odgovornosti budućih roditelja i lekara u borbi za zdravo potomstvo.

Pod prenatalnom brigom, savremena medicina obuhvata brigu lekara (ginekologa) o trudnici i njenoj bebi, a ta briga ima za cilj prevenciju i rano otkrivanje problema u zdravlju fetusa.Pod prenatalnom brigom, savremena medicina obuhvata brigu lekara (ginekologa) o trudnici i njenoj bebi, a ta briga ima za cilj prevenciju i rano otkrivanje problema u zdravlju fetusa. Lekari trudnoću dele u tri perioda, koja označavamo kao trimestri ili tromesečja. Prvi trimestar traje do pune 15. nedelje trudnoće, a potrebno je napomenuti da se u ovom periodu odvija organogeneza, odnosno u ovom periodu se stvaraju organi bebe. Krajem prvog trimestra kada su organi formirani, beba počinje da raste u dužinu i da dobija na težini. Drugi trimestar obuhvata razdoblje od 16-27. nedelje, a treći od 28-40. nedelje trudnoće. Uobičajeno je da buduća mama dolazi na preglede jednom mesečno sve do 28. nedelje trudnoće, a nakon toga do 36. nedelje na svake tri nedelje. Od sredine trećeg trimestra pregledi bi trebalo da budu na svake dve nedelje ili češće o čemu će Vas obavestiti Vaš lekar.

Određivanje veličine ploda

Ono što treba da zapamtite je da Vašeg ginekologa konsultujete za sve nedoumice i i da nikada ne uzimate lekove na svoju ruku! Pogrešan lek, u pogrešno vreme može imati velike posledice kako na trudnoću tako i na zdravlje Vaše bebe!

Primenom ultrazvuka u akušerstvu po prvi put se moglo doći do direktnih informacija o stanju bebe bez ikakvog rizika po majku i/ili plod. Savremeni ultrazvučni aparati sa „real time” dinamičnom slikom visoke rezolucije omogućavaju detaljno ispitivanje građe bebe i njeno merenje. Sagledavanje građe, biometrija, procena dinamike rasta embriona i fetusa, ispitivanje cirkulacije, omogućili su uvid u građu i funkciju različitih organskih sistema bebe i učinili ultrazvuk nezamenljivom metodom u borbi za zdravo potomstvo.

Ultrazvučni pregled u trudnoći nam omogućava sledeće:

 • ranu dijagnozu trudnoće
 • ranu dijagnozu višeplodne trudnoće
 • ispitivanje morfologije ploda: sagledavanje kompletne anatomije embriona, odnosno fetusa
 • biometriju ploda: biometrijski parametri ukazuju na dinamiku rasta ploda i simetričnost pojedinih delova. Biometrijski podaci mogu ukazati ne samo na postojanje smanjenog ili ekscesivnog rasta, već i na tip ovih poremećaja. Pored dijagnostike, biometrijski podaci su važni i za praćenje dinamike poremećaja, odnosno njegove dalje progresije, kao i efekata terapije
 • uvid u odnos pojedinih delova tela ploda i njegovu dinamiku rasta i razvoja
 • uvid u poremećaje srčanog ritma
 • uvid u veličinu, građu i lokalizaciju posteljice
 • uvid u količinu i kvalitet plodove vode
 • uvid u građu pupčanika
 • procenu kompetencije unutrašnjeg materičnog ušća, odnosno grlića materice; kardiovaskularnog sistema, uvid u količinu plodove vode
 • ultrazvuk se koristi i kao pomoćna metoda u okviru testova koji se rade iz krvi majke u određenim nedeljama trudnoće, a koji nam ukazuju na rizik od eventualnih hromozomopatija (poremećaja nasledne osnove)
 • kao sastavni deo invazivne prenatalne dijagnostike – amniocenteze, biopsije horionskih čupica, kordocenteze

Ultrazvuk je postao nezamenljiv i u dijagnostici patoloških stanja poput:

 • spontanog pobačaja;
 • vanmaterične trudnoće;
 • anomalija ploda;
 • fetalnog hidropsa;

4D ultrazvuk


20 nedelja trudnoće

4D ultazvuk je najnovija ultrazvučna tehnologija koja podrazumeva trodimenzionalni prikaz u realnom vremenu. Rezultat su žive slike - slike u realnom vremenu još nerođene bebe ili bilo kojeg unutrašnjeg organa. Po nekim iskustvima jedna od najvećih novina koju 4D ultrazvuk donosi jeste otkrivanje potpuno nove i do sada nezamislive dimenzije intrauterinog života.

Po prvi put lekari i budući roditelji u prilici su da budu svedoci intenzivnog emotivnog života ploda mesecima pre rođenja (pokreti ploda, smeh, mrštenje, plač, treptanje, češkanje, sisanje prstića itd.). „Bonding” ultrazvuk, epitet koji je ponela nova tehnologija jer je na potpuno nov način omogućila produbljivanje i jačanje veze između majke (roditelja) i njihovog nerođenog deteta.

Reakcije budućih roditelja na 4D živu sliku svoje još nerođene bebe u ovako pozitivnom smislu niko nije ni planirao niti očekivao. 4D ultrazvučni pregled ne traje duže od konvencionalnog 2D ultrazvučnog pregleda i zavisi od veličine (gestacijske starosti) i položaja ploda. Uobičajeno trajanje pregleda je od 20 do 40 minuta i ne zahteva neku specifičnu pripremu. Primena 4D ultrazvuka ne nosi veći rizik za oštećenje ploda u odnosu na tradicionalni 2D ultrazvuk. Upotreba 4D u kliničkoj praksi je gotovo neograničena.

Primena 4D ultrazvučnih aparata u ginekologiji i trudnoći omogućava:

 • određivanje gestacijske starosti
 • analizu razvoja ploda
 • praćenje višeplodnih i visoko rizičnih trudnoća
 • detekciju anomalija ploda
 • lokalizaciju placente (posteljice), njene građe i eventualnih oštećenja
 • detekciju vanmateričnih trudnoća i ostalih abnormalnosti trudnoće