Genetika

Nazad

Nasledna osnova

Prevencija i blagovremeno otkrivanje naslednih bolesti i urođenih anomalija jedan je od osnovnih zadataka savremene medicine u borbi za zdravo potomstvo. Razvijanjem metoda invazivne prenatalne dijagnostike, ispitivanje i rano otkrivanje poremećaja nasledne osnove ploda danas je postao standard u nadzoru kako noramalnih tako i visokorizičnih trudnoća.

Celokupan tekst

Postupci ispitivanja nasledne osnove ploda

Tim „Jevremove” u saradnji sa konsultantima koji za sobom imaju na hiljade invazivnih dijagnostičkih procedura, nudi svojim pacijentima i ispitivanje nasledne osnove ploda metodama biopsije horionskih čupica (CVS), amniocentezom i kordocentezom.

Celokupan tekst