Posebni Medigroup programi

Nazad

Fetomaternalna medicina

Intrauterusna zamena krvi fetusu. Metod kojim se omogućava zamena krvi fetusa kod koga je iz različitih razloga došlo do teške anemije, sa posledičnom patnjom i nakupljanjem tečnosti u organizmu. Najčešće se ova intervencija vrši kod neslaganje Rh faktora roditelja i imunizacije majke, sa stvaranjem antitela koja uništavaju krvne ćelije ploda. Ona se ponavlja u određenim intervalima do porođaja. 

Celokupan tekst

Operativa

Intraoperativno spasavanje krvi kod operacija i carskih rezova. Medigroup je jedina privatna ustanova i među retkima u regionu, koja koristi specijalnu tehnologiju koja omogućava da se sopstvena krv tokom operacija prikuplja, prečišćava i vraća nazad u cirkulaciju. Ovo čini operacije mnogo bezbednijim i izbegava moguće komplikacije transfuzije tuđe krvi. 

Celokupan tekst

Brza dijagnoza i mamograf najsavremenije generacije

U Opštoj bolnici Medigroup čitav postupak pregleda dojki, brze i pouzdane dijagnoze kao i eventualnog hirurškog zahvata moguć je za 48 sati zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji i iskustvu i stručnosti lekara, uz napomenu da Bolnica raspolaže mamografom najnovije generacije kod kojeg je stepen zračenja sveden na minimum.

Celokupan tekst