Integrativni zdravstveni konzilijarni pregled

Nazad
Konzilijarni razgovor dva lekara (lekar koji leči pacijenta i lekara integrativne medicine), koji nakon pregleda kompletne medicinske dokumentacije, laboratorijskih i hormonskih analiza odlučuju o načinu sprovođenja tradicionalnih tehnika lečenja.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka