ERMA - analiza endometrijalne prijemčivosti

Nazad
ERMA je analiza endometrijalne prijemčivosti, savremena dijagnostička metoda pomoću koje se ocenjuje stepen prijemčivosti (receptivnosti) endometrijuma za implantaciju (usađivanje) embriona u sluzokožu materice. Uzimanje uzorka tkiva endometrijuma vrši ginekolog intervencijom i šalje na laboratorijsku analizu pomoću koje se dobija rezultat endometrijalne prijemčivosti. Rezultat procedure definiše da li će endometrijum biti adekvatan za usađivanje embriona ili ne, u ciklusu kada je rađena biopsija. Ukoliko analiza pokaže da je endometrijum prijemčiv za implantaciju, definiše se tačan dan kada treba uraditi transfer embriona i povećava se mogućnost uspeha ciklusa vantelesnog oplođenja.
Usluga obuhvata intervenciju i laboratorijsku analizu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka