Paket - histeroskopija+aktivacija

Nazad
Paket procedura koji obuhvata histeroskopiju (endoskopsku metodu ispitivanja i sagledavanja građe cervikalnog kanala, materice i ušća jajovoda), tokom koje se uzimaju uzorci tkiva koji se šalju potrebne analize, uz aktivaciju endometrijuma (inicijacija endometrijuma je namerno pravljenje defekata sluzokože materice, što dovodi do njenog pravilnijeg formiranja u narednom ciklusu), u cilju povećanja procenata uspešnosti postupaka vantelesne oplodnje.
Usluga obuhvata histeroskopiju uz aktivaciju endometrijuma i oporavak u dnevnoj bolnici. Ostale usluge patohistološke i mikrobiološke analize uzoraka tkiva se naplaćuju po cenovniku, u zavisnosti od vrste analize, i broja uzoraka.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka