Embriotransfer odmrznutih embriona

Nazad
Embrioni koji se zamrznu nakon postupka vantelesne oplodnje, mogu se iskoristiti kako u stimulisanom tako i u spontanom ciklusu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka