Frizing embriona u spontanom ciklusu IVF/ICSI

Nazad
Frizing embriona u spontanom ciklusu se radi sa ciljem prikupljanja većeg broja embriona iz nekoliko prirodnih ciklusa vantelesne oplodnje, sa ciljem veće verovatnoće za uspešno usađivanje. Sakupljeni embrioni se nakon određenog broja ciklusa odmrzavaju i vraćaju u matericu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka