Inicijacija endometrijuma

Nazad
Inicijacija/aktivacija endometrijuma je namerno pravljenje defekata sluzokože materice, što dovodi do njenog pravilnijeg formiranja u narednom ciklusu i do povećanja procenata uspešnosti postupaka vantelesne oplodnje.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka