Snimanje razvoja embriona-Time Laps

Nazad
Sistem ?Time Lapse? kamera omogućavaju embriologu da prati, izdvaja, analizira i na kraju donosi odluku koji su embrioni najbolji, da bi se određenog momenta u procesu embriotransfera vratili u matericu. Tokom celog procesa kontrole embrioni ostaju u inkubatoru, zaštićeni od potencijalnog stresa kojem su izloženi bez primene ovog najsavremenijeg načina monitoringa. Time-lapse je sistem kojeg čine mikroskop i kamera smešteni u inkubatoru. Ovaj sistem pruža kontinuirano snimanje i nadzor procesa razvoja embriona od momenta fertilizacije do optimalnog dana njihovog razvoja. Kamera unutar inkubatora svakih 10 do 20 minuta vrši snimanje, te kreira kratak film o dinamici njihovog razvoja. Posmatranjem deobe i brzine razvoja embriona pomoću time-lapse tehnologije olakšan je odabir embriona koji imaju najveći potencijal za implantaciju, čime povećavamo šanse za ostvarenje trudnoće.
Usluga obuhvata snimanje razvoja embriona u inkubatoru u toku postupka vantelesne oplodnje.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka