Stimulisani ciklus VTO bez ET

Nazad
Vantelesna oplodnja u stimulisanom ciklusu predstavlja postupak u toku koga se prati rast više folikula i sluzokože materice uz upotrebu lekova koji se koriste u cilju stimulacije jajnika. Nakon uspešne aspiracije jajnih ćelija, pristupa se laboratorijskom delu postupka koji rade embriolozi, po uspešnoj fertilizaciji i razvoju pristupa se zamrzavanju embriona.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka